Reggelember kihívás
nyereményjáték

Attól még, hogy te nagyon ritkán, vagy nem is találkoztál még vele, nem csak a szerencsések látják nap mint nap. A jó reggeleket semmiféle misztikum vagy boszorkányság nem lengi körül. Számunkra teljesen tiszta, hogy mik a kellemes ébredés és a szuper napkezdés összetevői, és ezt nem félünk megosztani veled. Közben pedig téged is arra buzdítunk, hogy mondd el nekünk a legjobb, legaktívabb reggeli pillanataid történetét. 

Csatlakozz te is a Hester’s Life Reggelember kihívásához, kövess minket 4 héten keresztül, egészen addig, amíg ébredő erőd szikla- szilárd nem lesz minden nap. 

 • 1. Rögzítsd legjobb reggeli pillanataidat, hogy aztán rutinná válhassanak az életedben,
 • 2. majd töltsd fel Instagram story-dba
 • 3. a #reggelember-el és a @hesterslife-al jelöld, hogy mindenképpen értesüljünk róla
 • 4. és nyerj hatékony napindításaid mellé tápláló Hester’s Life reggeliket is!

NYEREMÉNY:

A játék során minden héten egy szerencsés játékost, akit kisorsolunk 1 havi adagot nyer, az utolsó héten pedig sorsolunk az összes résztvevő között és a legszerencsésebb reggelember, egy egész éves Hester’s Life reggelit nyerhet!

A nyereményjáték időtartamáról, mechanizmusáról és további részleteiről a Játékszabályzatban tájékozódhatsz. De ne feledd elolvasni az Adatvédelmi Nyilatkozatot sem! A játék időtartama:

2019. szeptember 12 - október 12.

Nyereményjáték szabályzat

Szervező: Hester’s life Kft., (Székhely, levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18. Cégjegyzékszám: 19-09-518535) a továbbiakban: “Szervező”.

1. Általános rendelkezések
A “Reggelember kihívás” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője a Hester’s life Kft., (székhely: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18.).
A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező Hester’s life Kft. látja el.

2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek
Promóciós mechanizmus
2019. szeptember 12. 14:00 – október 12. 10:00 óra között a Hester’s life Instagram oldalán (https://www.instagram.com/hesterslife/) fut nyereményjáték “Reggelember kihívás” néven.

 • 1. Ragadd meg kedvenc aktív reggeli pillanatod!
 • 2. Töltsd fel a képet/videót az Instagram story-dba!
 • 3. Lásd el a #reggelember-el és a @hesterslife-al!
 • 4. Nyerj havi vagy éves adag Hester’s Life reggelit!

A játékban való részvételhez ez időtartam alatt a szeptember 12-én kikerülő Instagram Story és Facebook poszt kiírásának megfelelően kell cselekedni. A privát profillal rendelkezők üzenetben küldhetik el az érvényes nevezésüket. Más által készített fénykép beküldése, más fotóval való egyezése kizárást von maga után.

3. Nyeremények
A játékon összesen 4 (hetente 1 fő) és havi 1 nyertest sorsolunk ki.
Heti nyertesek fejenként 1 havi Hester’s life reggeli csomagot nyernek, 15.000 Ft értékben Hester’s life terméket vegyes ízekben.
Nyeremények egyeztetése személyes üzenetek útján.
Sorsolás minden héten pénteken.
Emellett minden érvényes pályázatot beküldő játékos között sorsolunk egy főnyereményt, mely egy fő részére 1 éves Hester’s life reggeli csomag, 200.000 Ft értékben Hester’s life termékek vegyes ízekben.

A játék során minden héten egy szerencsés játékost, akit véletlenszerűen kisorsolunk az Instagram story alapján 1 havi adagot nyer, az utolsó héten pedig sorsolunk az összes résztvevő között és a legszerencsésebb reggelember, egy egész éves Hester’s Life reggelit nyerhet!

A változtatás jogát fenntartjuk.

4. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook és Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük: Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
 • • § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
 • • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
 • • § Bevételi adatokat tesz közzé.
 • • § Erőszakos, erőszakot ábrázol.
 • • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

5. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Hester’s life Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Hester’s life Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Hester’s life Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Hester’s life Instagram oldalán nyújtunk felvilágosítást.
A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Hester’s life Instagram oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.
Más által készített fénykép beküldése, más fotóval való egyezése kizárást von maga után.

6. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg. Érvénytelennek minősül az a pályázat, ahol a játékos nem saját maga által készített fényképet küld be nevezésként.

7. A játék időtartama

A játék kiírása szerinti feladatot 2019. szeptember 12. 14:00 – október 12. 10:00 óra között kell teljesíteni.

8. A nyertesek kiválasztása

A Hester’s life Instagram profilját (@hesterslife) taggelő, illetve a Hester’s life profilját Instagram Story-ban megjelölt – és ezáltal értesített – érvényes fényképek feltöltői között random sorsolással kerül kiválasztásra összesen 4 (hetente 1 fő) és havi 1 nyertes.
Heti nyertesek fejenként 1 havi Hester’s life reggeli csomagot nyernek, 15.000 Ft értékben Hester’s life terméket vegyes ízekben.
Nyeremények egyeztetése személyes üzenetek útján.
Sorsolás minden héten pénteken 14:00:00-kor történik. Az eredményhirdetés ezt követő órákban, ugyanazon napon belül Instagram Story formájában történik, amiben a @hesterslife felhívja a figyelmet a kapcsolatfelvételre az ajándék célbajuttatása céljából, majd közvetlen üzenetben jelzi a nyertes Instagram profilján.

Emellett minden érvényes pályázatot beküldő játékos között sorsolunk egy főnyereményt, mely egy fő részére 1 éves Hester’s life reggeli csomag, 200.000 Ft értékben Hester’s life termékek vegyes ízekben.
2019. október 12-én. 17:00:00 perckor történik a főnyeremény kisorsolása. Az eredményhirdetés ezt követően, 3 napon belül Instagram Story formájában történik, amiben a @hesterslife felhívja a figyelmet a kapcsolatfelvételre az ajándék célbajuttatása céljából, majd közvetlen üzenetben jelzi a nyertes Instagram profilján.

9. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
A kapcsolatfelvétel a nyertesek feladata, Instagram üzeneten keresztül, a Hester’s life profiljával. A nyertesek a nyereményüket személyes egyeztetés után a megadott címre küldve vehetik át.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell jelentkezniük üzenet formájában a nyereménnyel kapcsolatban. A nyertes(ek) nevét a Hester’s life Instagram Story-jában tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

10. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

11. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
Adatkezelő: Hester’s life Kft., (Székhely, levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18.)
Játékos: aki Instagram profilján keresztül teljesíti a “Reggelember kihívás” feladat kiírását, a nyereményjáték időtartamában, illetve ott az Adatkezelő szervezésében megjelenő bármely nyereményjátékban részt vesz. Az adatkezeléssel érintett weboldalak konkrét és pontos címe: https://www.instagram.com/hesterslife/

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékokban illetve a regisztrációban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) fogalomrendszerével egyeznek meg.

 • 1. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.
 • 2. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 • 3. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.
 • 4. Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Hester’s life Kft. számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.
 • 5. Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)
 • 6. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
 • 7. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 • 8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a info@hesterslife.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@hesterslife.com illetve postacímen: Hester’s life Kft. (Székhely, levelezési cím: 8200 Veszprém, Batthyány Lajos utca 18.) továbbiakban: A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Hester’s life Facebook oldalán adunk.

12. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.
Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.
A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.
A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.instagram.com/hesterslife/ Instagram Story-jában oldalon értesülhetnek.
A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Hester’s life Kft., mint Szervező és lebonyolító

Budapest, 2019. szeptember 11.